Токосъемник (6 колец) КС-3574.81.200

Токосъемник (6 колец) КС-3574.81.200

Токосъемник (6 колец) КС-3574.81.200