Токосъёмник КС-35716-80.200

Токосъёмник	КС-35716-80.200

Токосъёмник    КС-35716-80.200