Пружина на ГР-520 наружн. (d=30 D=41 h=53) 520.20.20.056

Пружина на ГР-520 наружн. (d=30 D=41 h=53) 520.20.20.056

Пружина на ГР-520 наружн. (d=30 D=41 h=53) 520.20.20.056
Применяемость — ЕК-8, ЕК-12, ЕК-14, ЕК-18, ЕК-20