Цистерна КО-523.01.01.000

Цистерна КО-523.01.01.000